U skladu sa poslovnom politikom, Brand Point d.o.o., dana 8.1.2019. utvrđuje:

OPŠTE USLOVE I PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠĆENJA “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca”

ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA

DEFINICIJE

Izdavalac – je pravno lice koje u svojim maloprodajnim objektima ili na drugi način pruža mogućnost kupovine iIi korišćenja sopstvene loyalty i poklon kartice i odgovarajućeg programa komercijalnih pogodnosti.

Maloprodajni objekat – objekat koji Izdavalac ili Partner koristi za prodaju ili korišćenje sopstvene robe ili usluga i u kome se može izdavati i/ili koristiti loyalty i poklon kartica.

Loyalty Program – je poseban program pogodnosti_bonitetni program, pod uslovima Izdavaoca I pod nazivom “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca”

Loyalty kartica – dokument kojim se dokazuje da je korisnik registrovan u okviru posebnog programa pogodnosti pod uslovima Izdavaoca “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca” (u daljem tekstu: Loyalty kartica).

Korisnik Loyalty kartica – je lice koje karticu koristi za usluge koje mu pruža Izdavalac.

Loyalty namenski račun – je jedinstvena evidencija i registracija transakcija – koja se aktivira kada Korisnik Loyalty kartice pribavi karticu, odnosno registruje korišćenje usluga, u skladu sa Uslovima Programa.

UVODNE ODREDBE

Opšti uslovi i pravila izdavanja i korišćenja odnose se na program komercijalnih benefita za kupce registrovane članove “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca ”.

Pravila korišćenja kartica BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca definisana su Opštim odredbama za izdavanje i upotrebu kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca”

Kupac može biti istovremeno biti korisnik Loyalty programa – bonitetnog sistema koji utvrđuje Izdavalac kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca” i Poklon kartica  “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE”.

Registrovanjem za članstvo u BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub-u kupaca korišćenjem ili pokušavanjem korišćenja kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca”, Korisnik prihvata, obavezuje se, odnosno slaže se sa uslovima korišćenja utvrđenim Opštim Uslovima i Pravilima, a potvrđuje da je upoznat sa obaveštenjima o načinu i uslovima korišćenja, kao i izjavom o zaštiti podataka (dostupna u objektu i na web stranici Izdavaoca).

1.            OPŠTE ODREDBE

1.1. Prava i obaveze Kupca odnosno Korisnika, Izdavaoca kartica – organizatora kluba kupaca, regulišu se Opštim pravilima izdavanja i korišćenja kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca ” . (u daljem tekstu: Opšta pravila) i imaju karakter Ugovora po pristupu.

1.2. Kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca” je vlasništvo Izdavaoca kartice (u daljem tekstu: Izdavalac) i glasi na ime Korisnika (ime Korisnika je personalizovano na telu kartice). Istovremeno, ime i podaci Kupca evidentirani su u elektronskoj evidenciji. Član “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca” može biti pojedinačno fizičko ili pravno lice pri čemu pravna lica mogu koristiti benefite i pogodnosti članstva u klubu kupaca samo u slučaju da kupovinu obavljaju u maloprodajnim objektima/po maloprodajnim cenama.

1.3. Kartica “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca”  je dokument kojim se potvrđuje da je Kupac registrovani član kluba kupaca i da na osnovu identifikacije važećom karticom,  ima mogućnost da na prodajnom mestu iskoristi određene benefite definisane za članove kluba kupaca ovim Opštim uslovima i posebnim odlukama društva vezanim za  “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca” identifikacijom karticom “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca”, uz kupovinu proizvoda u maloprodajnim objektima, kupac od Izdavaoca može tražiti ispunjenje neke obaveze, odnosno može uz određeni benefit ili pogodnost kupiti odgovarajuću robu ili tražiti pružanje odgovarajuće usluge.

1.4. Kartica nije instrument plaćanja i ne može se koristiti suprotno propisanim uslovima Opštih pravila i suprotno važećim zakonima iz predmetne oblasti.

1.5. Kartica “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca” može se koristiti za kupovinu robe i usluga isključivo na posebno označenim mestima za to – u maloprodajnim objektima BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE. Spisak maloprodajnih objekata BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE nalazi se na web stranici www.brandpoint.rs kao i na drugim pozicijama/materijalima kojima se korisnik obaveštava o maloprodajnim objektima. Ovaj spisak podložan je promenama.

1.6. Svaki naznačeni maloprodajni objekat BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE u obavezi je da prihvati „BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub karticu” i omogući benefite za kupca u skladu sa uslovima korišćenja iz ovih Opštih pravila.

2. REGISTROVANJE, IZDAVANJE I OTKAZIVANJE KARTICE

2.1. Kartica “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca” je jedini identifikacioni dokument na osnovu koga se može koristiti benefiti/pogodnosti “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca”.

2.2. Kupac se registruje za učešće u klubu i dobijanje kartice popunjavanjem pristupnice, koja je sastavni deo ovih Opštih pravila.

2.3. Prilikom registracije, Kupac će Izdavaocu predati podatke za registraciju-pristupnicu a u slučaju da je kupac pravno lice dostaviti na uvid podatke o pravnom licu koje se registruje (naziv, adresa i kontakt, PIB).

2.4. Pristupnica se može popuniti i u elektronskom obliku, pri čemu kupac potvrdom u elektronskoj formi daje saglasnost za učestvovanje u klubu kupaca, preuzimanje podataka iz pristupnice i njihovo korišćenje u skladu sa Opštim pravilima, Izjavom o poverljivosti i važećim zakonskim propisima iz ove oblasti.

Izdavalac može da vodi evidenciju o članovima BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca za koje su mu dostavljeni podaci, u skladu sa Zakonom i Izjavom o poverljivosti.

2.5. U slučaju da je Kupac prilikom pokušaja registrovanja i izdavanja kartice odbio da popuni/potpiše ili elektronski potvrdi pristupnicu, zahtevao da se u elektronski sistem ne unesu njegovi lični podaci, Izdavalac ima pravo da odbije izdavanje Kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca” i da onemogući neregistrovanom kupcu učešće u klubu kupaca i ostvarivanje benefita vezanih za klub kupaca.

2.6. Kartica “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca” se izdaje sa rokom važenja od 36 meseci. Rok važenja kartice ističe automatski 36 meseci posle registracije i aktivacije. Po isteku roka važenja, kupac može zatražiti ponovno aktiviranje kartice uz novu obavljenu kupovinu kada važe uslovi za novo registrovane kupce.

3.  IZGUBLJENA / UKRADENA KARTICA

3.1. Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Izdavaocu.

3.2. Izdavalac nema obavezu već diskreciono pravo ponovnog izdavanja ili zamene izgubljene ili ukradene kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca” 

3.3. Prijavu gubitka/krađe kartice može izvršiti samo registrovani Kupac/Korisnik kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca” uz obavezan važeći dokument.

4. OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE

4.1. Izdavalac ima pravo da Korisniku, koji se na bilo koji način ne pridržava Opštih pravila, bez obrazloženja i upozorenja, uskrati pravo korišćenja kartice i oglasi je nevažećom, o čemu registrovanog korisnika obaveštava po izvršenom upitu/reklamaciji.

4.2. U slučaju postojanja sumnje da se radi o zloupotrebi kartice, Izdavalac ima pravo da bez obrazloženja ograniči, oduzme ili otkaže dalje korišćenje kartice.

4.3. O prestanku prava korišćenja kartice, Izdavalac obaveštava i maloprodajnu mrežu pri čemu nijedno prodajno mesto nije u mogućnosti da prihvati karticu na korišćenje. Ukoliko Izdavalac zatraži od Korisnika da preda karticu, Korisnik je obavezan da to i učini.

5. KORIŠĆENJE KARTICE

5.1. Kartica BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  kluba kupaca  glasi na ime kupca ili korisnika kartice, u registraciji članova kluba pri čemu se ime i prezime/naziv pravnog lica nalazi i na samoj kartici.

5.2. Kartica BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca se može koristiti pri kupovini robe i usluga Izdavaoca, ostvarivanju benefita definisanih Opštim pravilima i odlukama Izdavaoca. Kartica BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca se može koristiti  isključivo u maloprodajnim objektima BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE, a isključivo uz obavezno fizičko prilaganje same originalne kartice za identifikaciju člana kluba.

5.3. Kartica BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca se može koristiti isključivo na elektronskim terminalima GiftOnCard svih prodajnih mesta „BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE ” i to od strane ovlašćenog lica BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE. Pri svakoj transakciji obavljenoj elektronskim terminalima GiftOnCard kupac i Izdavalac dobijaju potvrdu o transakciji – nefiskalni isečak/slip kojim se potvrđuje da je transakcija izvršena i da je kupac ostvario definisani benefit.

5.4. Karticu je neophodno priložiti i izvršiti identifikaciju u klubu kupaca pre obavljanja kupovine i zatvaranja transakcije plaćanja. Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu Izdavaoca će identifikacijom preko elektronskog terminala GiftOnCard obavestiti kupca, pre zatvaranja transakcije plaćanja i zatvaranja fiskalnog računa, o mogućnosti korišćenja benefita vezanog za status i ostavereni nivo u skali popusta u klubu kupaca ili o mogućnosti ostvarivanja drugih pogodnosti.

5.5. Po izvršenoj kupovini Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu Izdavaoca će izvršiti registrovanje kupovine elektronskim terminalima GiftOnCard, u iznosu posle ostvarenog popusta, uz broj fiskalnog računa i vodeći proizvod na računu čime će kupac, član kluba moći da ostvari benefit pri narednim kupovinama, a u skladu sa Opštim pravilima i odlukama Izdavaoca.

5.6. U slučaju da je kupac naknadno, posle zatvaranja računa obavestio ovlašćeno lice koje obavlja transakciju na prodajnom mestu o članstvu u klubu, Izdavalac zadržava pravo da ne uključi benefit/pogodnost omogućenu članu kluba.

5.7. Kupac može iskoristiti benefit po skali popusta koja je važeća pri obavljanju prve kupovine u jednoj poseti – sukcesivne pojedinačne kupovine u jednoj poseti/jednom danu ne povećavaju skalu popusta. U slučaju kupovine većeg broja artikala u jednom danu kroz više poseta i obavljenih kupovina u maloprodajnom objektu, skala popusta ostaje ista.

6. BENEFITI I POGODNOSTI BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca

6.1. Registrovani kupac, član BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca može u skladu sa ovim Opštim usklovima i odlukama Izdavaoca ostcariti sledeće benefite

  • Popus na kupovinu u skladu sa statusom u klubu kupaca i u skladu sa uslovima programa i skalom popusta
  • Pogodnosti posebnih ponuda za članove kluba kupaca
  • Dobijanje informacija i novosti vezanih za BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  prodajnu mreću, proizvode, akcije i manifestacije
  • Pogodnosti posebnih akcija zatvorene kupovine samo za članove kluba
  • Pogodnosti vezane za rasprodaje i sezonska sniženja
  • Ad-hoc akcije za članove kluba kupaca
  • Personalizovane ponude za članove kluba kupaca

6.2. U skladu sa ovim Opštim uslovima benefiti/pogodnosti se ne mogu kombinovati osim ako tako nije definisano posebnim Odlukama Izdavaoca.

7. USLOVI I SKALA POPUSTA

7.1. Svaki registrovani kupac stiče status novog člana “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca” koji podrazumeva da se sve kupovine registrovanog kupca, u maloprodajnim objektima, u periodu od godinu dana, sabiraju.

7.2. Nakon ostvarivanja kupovine u iznosu preko 50.000 dinara, registrovani kupac automatski prelazi u narednu kategoriju u kojoj dobija definisani procenat popusta.

7.3. U zavisnosti od iznosa ukupne kupovine koju je ostvario u maloprodajnim objektima BRANDPOINT/ HOUSE OF SAMSONITE u proteklom periodu od jedne godine popusti se povećavaju i to:

do 50.000                                                           0%

50.001 – 100.000                                            5%

100.001 – 150.000                                         10%

150.001 – 200.000                                          15%

200.001 – 250.000                                          20%

preko 250.000                                                  25%

7.4. Član kluba kupaca/Korisnik kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca” ima mogućnost provere perioda validnosti i kategorije odobrenog popusta u maloprodajnim objektima HOUSE OF SAMSONITE. Stanje je registrovano i na odsečku ili slipu (dobijenim pri aktivaciji ili korišćenju kartice). Na potvrdi, odsečku ili slipu se pri svakoj kupovini registruje tip i iznos transakcije kao i svi relevantni podaci vezani za transakciju.

8. VAŽNOST USLOVA I SKALA POPUSTA

8.1. Nakon sticanja određenog popusta, kupac može da pređe u višu kategoriju ukoliko ostvari iznos prometa za tu kategoriju u periodu od godinu dana. Kupac zadržava postojeći status u periodu od jedne godine nakon sticanja statusa. Nakon isteka tog perioda, ukoliko kupac ne ostvaruje zahtevani promet za kategorjiu u kojoj se nalazi, status se umanjuje za jednu kategoriju na dole.

8.2. Sticanjem određenog popusnog razreda, kupac ostvaruje pravo da koristi stalni popust za kupovinu svih artikala, koji koristi isključivo nakon kupovine na blagajnama maloprodajnih objekata HOUSE OF SAMSONITE u Republici Srbiji i to u skladu sa svojim važećim statusom u trenutku obavljanja kupovine.

9. IZUZECI

9.1. U toku trajanja akcija ili sezonskih sniženja u maloprodajnim objektima HOUSE OF SAMSONITE,  korisnici kartice nemaju pravo da koriste popuste koji važe za kategorjiu u kojoj se nalaze, osim ukoliko to nije drugačije uređeno važećom odlukom Brand Point d.o.o.

10. REKLAMACIJE

10.1. Korisnik je dužan da čuva kopije slipova i fiskalnih računa za potrebe eventualne reklamacije.

10.2. Korisnik podnosi reklamaciju Izdavaocu, putem pošte ili lično, u zakonskim rokovima. Izdavalac neće prihvatiti reklamacije koje nisu predmet usluga Izdavaoca kao ni one koje nisu dostavljene u navedenom roku, a eventualni finansijski gubitak snosi Korisnik.

10.3. U slučaju reklamacije, Korisnik podnosi reklamaciju u vidu Izjave sa pratećom dokumentacijom i to: kopija slipa/odsečka – potvrde o korišćenju kartice i prateći fiskalni račun, svojeručno potpisanu izjavu, dokaz o načinu plaćanja, najkasnije u roku od 60 dana od kupovine robe.

10.4. U slučaju reklamacije, od Korisnika će se zahtevati da dostavi sledeće podatke: ime i prezime i adresu Korisnika, broj kartice, kao i originalne potvrde o transakcijama – slipove i fiskalne odsečke za transakcije prodaje robe/usluga. U slučaju neovlašćenih ili spornih transakcija može biti potrebno dostaviti i pismenu izjavu u vezi istim transakcijama, u cilju rešavanja reklamacije.

10.5. Reklamacije koje se odnose na kvalitet robe i usluga plaćenih Poklon karticom, Korisnik podnosi isključivo prodajnom mestu u kome je transakcija nastala.

10.6. Ugovor se smatra otkazanim bez prenosa prava:

– u slučaju gubitka,

– u slučaju uništenja kartice

– u slučaju zloupotrebe

11. ODGOVORNOST

11.1. Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca” u skladu sa Opštima Pravilima. Korisnik je dužan da čuva karticu “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca” i spreči njeno neovlašćeno korišćenje, pokušaj kopiranja ili zloupotrebe.

Izdavalac nije odgovoran ukoliko Korisnik izgubi karticu ili ukoliko ista bude ukradena ili oštećena.

11.2. Izdavalac je oslobođen odgovornosti:

11.3. Ukoliko Korisnik nema na raspolaganju fizički prisutnu karticu “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca” u trenutku transakcije kupovine I pokušaju koriđćenja benefita “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca

11.4. Ako elektronski aplikativni terminal ili internet veza na prodajnom mestu gde se obavlja transakcija ne radi adekvatno, pri čemu je sa ovim Korisnik upoznat pre transakcije,

11.5. Ukoliko se sumnja da je tražena transakcija obavljena neovlašćeno;

11.6. Ukoliko okolnosti koje su van kontrole Izdavaoca (kao što su požari, poplave ili kompjuterski ili komunikacioni problem) spreče završetak transakcije, bez obzira na razumne mere opreza koje je Izdavalac preduzeo, ili svaki drugi izuzetak u odnosu na ove uslove.

11.7. Ukoliko prodajno mesto primenjuje posebne uslove za korišćenje kartice , ne obavesti direktno I usmeno korisnika kartice o posebnim uslovima vezanim za popuste i akcijske cene ili sl  ili ukoliko, usled tehničkih problema je u nemogućnosti za korišćenje terminala za obavljanje i registrovanje transakcije putem Kartice.

11.8. Ako iz bilo kog razloga dođe do prekida usluge.

11. 9. Izdavalac nije odgovoran u slučaju da GiftOnCard usluga bude van dejstva usred dejstva više sile, i u kojim slučajevima, Korisnik možda, neće moći da koristi karticu ili dobije informacije o usluzi. Korisnik u takvim slučajevima u obavezi da je obavesti Izdavaoca ukoliko ima bilo kakvih problema odnosno smetnji pri korišćenju kartice. 

11.10. Korisnik ima pravo i obavezu da obavesti Izdavaoca u slučaju da su transakcije pogrešno registrovane, da je došlo do neovlašćenog korišćenja ili zloupotrebe Poklon kartice ili da je potrebno više informacija o transakciji. U konkretnom slučaju, Korisnik treba da u pisanom obliku na adresu Izdavaoca dostavi i svoje ime, broj i kopiju lične karte ili pasoša, broj kartice, datum i iznos iznos konkretne transakcije i opis transakcije.

Korisnik je dužan da objasni zašto veruje da je u pitanju greška ili zloupotreba. Izdavalac zadržava pravo da u slučaju prijema usmenih informacija, može zahtevati žalbu ili postavljeno pitanje u pisanoj formi u roku od deset (8) radnih dana.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Registrovanjem za članstvo u klubu , Korišćenjem Kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca”, Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim odredbama Opštih pravila.

12.2. Opšta pravila obavezujuća su za sve strane u sistemu Kartice “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca”.

12.3. Izdavalac zadržava pravo izmene ovih Opštih Pravila, uz prethodno obaveštenje Korisnika putem informacija u prodajnim objektima i/ili na web stranici Izdavaoca ili na drugi odgovarajući način. Korisnik se o izmenama obaveštava najkasnije 15 (petnaest) kalendarskih dana pre nego što izmena stupi na snagu. U slučaju da se ne slaže sa izmenama i dopunama, Korisnik može iskoristiti Karticu “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca” I pripadajuće benefite u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana, od datuma obaveštenja. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, smatraće se da je Korisnik prihvatio da Karticu “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca”  koristi u skladu sa izmenjenime Opštim Pravilima.

12.4. Izdavalac zadržava pravo promene uslova i/ili prekid funkcionisanja Kartica “BRANDPOINT/HOUSE OF SAMSONITE  klub kupaca”  programa pri čemu stečena prava Korisnika neće biti umanjena u skladu sa rokom iz prethodnog stava. Prestanak važenja ovih Opštih Pravila odnosno raskid ovog ugovora neće uticati na prava ili obaveze koje proističu iz ovih uslova. Korišćenjem Poklon kartice, Pružalac usluge nije odgovoran Korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju promenu ili prekid rada Poklon Kartice, računa ili ovih Uslova.

12.5. Obaveza čuvanja tajne i preduzimanja organizacionih i tehničkih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavezuju Izdavaoca, Pružaoca usluge, Partnera i Kupca.

Zaposleni koji dolaze u kontakt sa podacima o ličnosti Korisnika dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti.  Podaci moraju biti odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa.

12.6. U slučaju eventualnog spora nadležan je sud u Beogradu.