Izjava o poverljivosti podataka o korisnicima

Brand Point d.o.o. HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa

Ova izjava o poverljivosti se odnosi na poverljivost svih informacija i podataka postavljenih u okviru Brand Point d.o.o. HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa, a koje su na bilo koji način prikupljene od korisnika.

Brand Point d.o.o. se obavezuje da će kao organizator HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa i izdavalac kartica u potpunosti i na svaki način zaštititi privatnost korisnika, a u vezi sa ostavljanjem ličnih podataka vezanih za Brand Point d.o.o. HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa.

Neophodno je da pročitate i da se informišete na koji način štitimo Vašu privatnost i koja sredstva koristimo u tu svrhu. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na bilo koji od kontakata Brand Point d.o.o. navedenih na veb stranici izdavaoca www.brandpoint.rs ili u bilo kom maloprodajnom objektu izdavaoca.

Prihvatanjem učešća u HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programu prihvatate uslove korišćenja i potvrđujete da ste potpuno razumeli sve uslove i način zaštite Vaših podataka.

Brand Point d.o.o. ima pravo da ovu izjavu o poverljivosti podataka izmeni, ali u tom slučaju smo dužni da Vas o tome obavestimo putem naše Internet stranice. Takva izmena izjave o poverljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na našoj Internet stranici. Korisniku se preporučuje da povremeno proveri da li ima određenih izmena vezanih za poverljivost informacija i podataka, jer svako korišćenje naše HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa nakon izmene podrazumeva da ste upoznati sa promenama i da se slažete sa njima.

Brand Point d.o.o. prikuplja identifikacione lične i nelične podatke o korisnicima u smislu obaveznih podataka za identifikaciju i neobaveznih podataka a prema formularu (Pristupnica za klub karticu HOUSE OF SAMSONITE) iz priloga ove izjave.

Identifikacioni lični podaci su podaci koji identifikuju korisnika, a odnose se na kreiranje korisničkog naloga, kupovinu i korišćenje poklon kartica, korišćenje benefita Loyalty programa, podnošenje reklamacija po osnovu HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa, učestvovanje u posebnim promotivnim akcijama ili konkursima i bilo kakvim drugim aktivnostima gde se zahteva dodatno identifikovanje korisnika. Uključivanje u takve aktivnosti podrazumeva vašu saglasnost. U zavisnosti od neophodnosti podataka za određene aktivnosti, deo potrebnih podataka može biti na dobrovoljnoj osnovi, a deo podataka obavezan. Važno je ste upoznati sa činjenicom da nikada niste obavezni da pristanete na davanje bilo koje informacije o sebi ukoliko to ne želite.

Ako ne prihvatite davanje neophodnih, a obaveznih podataka, Brand point d.o.o. vam neće dopustiti učestvovanje u HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty program ili navedenim akcijama.

Vaše identifikacione podatke ćemo koristiti samo u cilju unapređenja rada HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa i kompletnog pružanja usluga na najvišem nivou.

Vaše podatke ćemo koristiti takođe, u svrhu direktnog oglašavanja registrovanim korisnicima programa a u cilju potpuno javnog i otvorenog delovanja, a gde su korisnici u potpunosti zaštićeni.

Brand Point d.o.o. može iskoristiti ove podatke za rešavanje problema, administraciju HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa ili kompletnu analizu u skladu sa zakonom, kao i za saradnju sa službama za sprovođenje zakona. Takođe, možemo podeliti ove podatke sa našim ovlašćenim pružaocima usluga i oglašivačima u svrhu provere efikasnosti naših oglasnih kampanja.

Sve Vaše lične podatke možemo koristiti samo po zakonu Republike Srbije te se takođe, obavezujemo na zaštitu tih istih podataka svih strana po već navedenim zakonima.
Brand Point d.o.o. može deliti Vaše podatke sa Partnerima u svrhu poboljšanja ponude, usluge i vrednosti proizvoda, ali samo onda kada na to pristanete Vašim uključivanjem u navedenu aktivnost. Na ovaj način pristajete da sa pružaocem usluge podelimo Vaše ime, e-mail adresu i grad u kom živite.

Brand Point d.o.o. može pružati svoje usluge i proizvode preko treće strane i u tom slučaju podeliti sve podatke potrebne za potpunu uslugu i Vaše zadovoljstvo, ali se automatski i ta treća strana obavezuje na poštovanje svih zakona i propisa o zaštiti i poverljivosti podataka u svakom pogledu i može ih koristiti isključivo i samo uz Vašu saglasnost u druge svrhe. Na primer, kada kupujete robu i vršite plaćanje putem platne kartice podatke o Vašoj platnoj kartici predajemo banci koja je karticu izdala kako bi potvrdili plaćanje i ako je potrebno, u slučaju da radimo i isporuku, dajemo Vašu adresu službi za isporuke kako bi isporučili tu uslugu.

Brand Point d.o.o. može podeliti vaše podatke u svrhu naše zaštite i zaštite drugih.

Brand Point d.o.o. takođe, može otkriti identifikacione lične podatke kad veruje da će njihovo otkrivanje pomoći sprovođenju zakona ili je nužno kao posledica sudskog naloga, da će osigurati usklađenost s ovom Izjavom o poverljivosti podataka ili drugim ugovorima ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa njihovih drugih korisnika ili trećih lica. Brand Point d.o.o. može otkriti ili deliti identifikacione nelične podatke sa partnerima, partnerskim kompanijama i oglašivačima za posebna istraživanja (npr. pol, starosno doba), ali koje ne uključuju identifikacione lične podatke.

Važno je da uzmete u obzir da se ovde ne radi o identifikovanju ličnih podataka, nego samo o sažetim aktivnostima vezanim za HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty program. Ovi podaci se skupljaju u naše ime, pa stoga predstavljaju naše vlasništvo i samo ih mi koristimo.

Brand Point d.o.o. Vam preporučuje da što pre dopunite Vaše identifikacione lične podatke u slučaju njihove promene. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje podataka o Vašem korisničkom nalogu. Međutim, ne možete izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa.

Kao deo aktivnosti u okviru HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa, Brand Point d.o.o. traži Vašu dozvolu za slanje administrativnih i promotivnih e-mail/SMS poruka. Ne možete isključiti primanje administrativnih e-mail poruka. “Administrativne e-mail poruke” se odnose na korisničku aktivnost HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa, i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim nalogom, zahteve ili pitanja, kao i poruke u vezi sa kupovinom proizvoda.

Promotivne e-mail poruke oglašavaju naše proizvode, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge naših oglašivača i partnerskih firmi. Brand Point d.o.o. šalje promotivne e-mail poruke korisnicima koji su se registrovali. Ukoliko ne želite da primate promotivne e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registrovanja možete nas obavestiti o otkazivanju primanja promotivnih e-mail poruka slanjem e-mail poruke na klubkartica@brandpoint.rs

Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se samo na upotrebu i objavljivanje podataka koje prikupljamo od korisnika Brand Point d.o.o. HOUSE OF SAMSONITE Gift&Loyalty programa.

Registracijom u okviru maloprodajnog objekta Brand Point d.o.o.  ili na web stranici www.brandpoint.rs smatra se da je korisnik ovu izjavu o poverljivosti podataka u celini pročitao, razumeo i prihvatio.